Book Title
Den inre och yttre rymden, en utställning rörande en universell konst
Author
K. G. Pontus Hultén

Description