• Eugen Gomringer
 • 5 mal 1 konstellation (konkrete poesie – poesia concreta 1)

 • Eugen Gomringer Press, Frauenfeld Schweiz, 1960
 • soft cover

 • subject: 1960-69, magazine

 • Ask
 • Eugen Gomringer
 • 5 mal 1 konstellation (konkrete poesie – poesia concreta 1)

 • Eugen Gomringer Press, Frauenfeld Schweiz, 1960
 • soft cover

 • subject: 1960-69, magazine

 • Ask