• Günther Förg
  • Bilder / Paintings 1973–1990

  • Holzwarth Publications, 2004
  • hard cover

  • Ask
  • Günther Förg
  • Bilder / Paintings 1973–1990

  • Holzwarth Publications, 2004
  • hard cover

  • Ask

subject: 2000-09, catalog