• Josef Linschinger, Shutaro Mukai
  • Japanische visuelle Poesie

  • Ritter, Klagenfurt, 1997
  • softcover

  • Ask
  • Josef Linschinger, Shutaro Mukai
  • Japanische visuelle Poesie

  • Ritter, Klagenfurt, 1997
  • softcover

  • Ask

Guillaume Appollinaire, Seiichi Niikuni, Ryosuke Cohen, Yasuo Fujitomi, Shukurō Habara, Takako Hasekura, Motoyuki Ito, Hiroo Kamimura, Mika Kasuga, Teruko Kunimine, Eiichi Matsuhashi, Ikuo Mori, Shutaro Mukai, Keiichi Nakamura, Toshinori Saito, Toshihiko Shimizu, Mieko Shiomi, Chima Sunada, Shohachiro Takahashi, Shin Tanabe, Hiroshi Tanabe, Yoko Terauchi, Nobuhiro Yamaguchi, Misako Yarita, Shoji Yoshizawa, Eugen Gomringer


subject: 1990-99, catalog