• Julien Blaine
 • Doc(k)s Nº 7/8 : Special Japon

 • Editions NèPE, 1977
 • soft cover

 • subject: 1970-79, magazine

 • Ask
 • Julien Blaine
 • Doc(k)s Nº 7/8 : Special Japon

 • Editions NèPE, 1977
 • soft cover

 • subject: 1970-79, magazine

 • Ask

フランスの詩人/アーティストであるJulien Blaineが設立した世界の現代詩を紹介する国際ジャーナルDoc(k)s。第7号は日本特集。

Artists include

Mario Borillo, Jean Kehayan, Christian Schlatter, Alain Schifres, Julien Blaine, Pierre Garnier, Seiichi Niikuni, Masaro Ohmiya, Seiichi Niikuni, Yutaka Ishii, Shoji Yoshizawa, Shutaro Mukai, Ito Motoyuki, Fujitumi Yasuo, Koike Takeshi, Shimizu Masato, Sawada Shin’ichi, Takahashi Shohachiro, Catherine Laville, Nanao Sakaki, Morimoto Hidekazu, Shimizu Toshihiko, Hiroshi Yoshimura, Tsuji Setsuko, Okasaki Katsuhiko, Mieko Shiomi, Seki Shiro, Fumiko Hibino, Kida Tatuya, Akira Tatehata,a Ryosen Torii, Takahashi Shohashiro, Kiyohara Etsushi, Yoda Yoshiharu, Fukuda Kazuhiko, Kitasono Katué and among others.