• Hubert Kretschmer
 • Künstlerbücher erster teil. 5. oktober – 30. november 1979

 • Verlag Hubert Kretschmer. München. 1979
 • exhibition poster, 59.4 x 42 cm

 • subject: 1970-79, printed matter

 • Out of Stock
 • Hubert Kretschmer
 • Künstlerbücher erster teil. 5. oktober – 30. november 1979

 • Verlag Hubert Kretschmer. München. 1979
 • exhibition poster, 59.4 x 42 cm

 • subject: 1970-79, printed matter

 • Out of Stock