• Koji Enokura, Kishio Suga, Lee U-Fan, Noriyuki Haraguchi, Noboru Takayama, Katsuro Yoshida, Susumu Koshimizu, Nobuo Sekine
  • MONO-HA catalogue

  • Kamakura Gallery, Tokyo, 1995
  • softcover

  • Ask
  • Koji Enokura, Kishio Suga, Lee U-Fan, Noriyuki Haraguchi, Noboru Takayama, Katsuro Yoshida, Susumu Koshimizu, Nobuo Sekine
  • MONO-HA catalogue

  • Kamakura Gallery, Tokyo, 1995
  • softcover

  • Ask

subject: 1990-99, catalog