• Koji Enokura, Kishio Suga, Lee U-Fan, Noriyuki Haraguchi, Noboru Takayama, Katsuro Yoshida, Susumu Koshimizu, Nobuo Sekine
 • MONO-HA catalogue

 • Kamakura Gallery, Tokyo, 1995
 • softcover

 • subject: 1990-99, catalog

 • Ask
 • Koji Enokura, Kishio Suga, Lee U-Fan, Noriyuki Haraguchi, Noboru Takayama, Katsuro Yoshida, Susumu Koshimizu, Nobuo Sekine
 • MONO-HA catalogue

 • Kamakura Gallery, Tokyo, 1995
 • softcover

 • subject: 1990-99, catalog

 • Ask