• Shozo Shimamoto
 • Operations Manual

 • A. U. Shozo Shimamoto, Hyogo, 1982
 • softcover

 • subject: 1980-89, catalog

 • Ask
 • Shozo Shimamoto
 • Operations Manual

 • A. U. Shozo Shimamoto, Hyogo, 1982
 • softcover

 • subject: 1980-89, catalog

 • Ask

Byron Black, Tadatoshi Fujino, Kiyofumi Domoto, Ryusuke Hamada, Takekazu Hamamoto, Keiko Kaneko, Hiromi Katayama, Pongmi Kim, Ryosuke Koen, Misao Kusumoto, Kazuo Matsuo, Ryoichi Motohara, Chizuko Miyata, Saburo Murakami, Seiei, Nishimura, Tetuo Sekimoto, Yasuo Sumi, Q. Suzuki, Natsuko Muya, Kotaro Naganawa, Eisei Seko, Tsutomu Toguchi, Tsuruko Yamazaki