• Bruce Nauman, Jan Leering
  • Overzichtstentoonstelling Bruce Nauman

  • Eindhoven, Van Abbemuseum, 1973
  • soft cover

  • Ask
  • Bruce Nauman, Jan Leering
  • Overzichtstentoonstelling Bruce Nauman

  • Eindhoven, Van Abbemuseum, 1973
  • soft cover

  • Ask

Werk van negentienvijfenzestig tot negentientweeënzeventig


subject: 1970-79, catalog