• Robert Lax
 • Robert Lax — Tessa Weigner. Text + Lesung: Robert Lax, am Feurich-Piano: Tessa Weigner. Bei Buch Julius Stuttgart am 6. November 1987.

 • Buch Julius, Stuttgart 1987
 • Invitation card, 14,5 x 10,4 cm

 • subject: 1980-89, printed matter

 • Ask
 • Robert Lax
 • Robert Lax — Tessa Weigner. Text + Lesung: Robert Lax, am Feurich-Piano: Tessa Weigner. Bei Buch Julius Stuttgart am 6. November 1987.

 • Buch Julius, Stuttgart 1987
 • Invitation card, 14,5 x 10,4 cm

 • subject: 1980-89, printed matter

 • Ask