• Shohachiro Takahashi
  • Poésieanimation 5, domaine de

  • Shohachiro Takahashi, Iwate, 1972
  • leporello bound with slipcase

  • Ask
  • Shohachiro Takahashi
  • Poésieanimation 5, domaine de

  • Shohachiro Takahashi, Iwate, 1972
  • leporello bound with slipcase

  • Ask

subject: 1970-79, artist book