• Tokyo Designers Space
 • Shutaro Mukai: Concrete Poetry

 • Tokyo Designers Space, 1993
 • leporello

 • subject: 1990-99, printed matter

 • Ask
 • Tokyo Designers Space
 • Shutaro Mukai: Concrete Poetry

 • Tokyo Designers Space, 1993
 • leporello

 • subject: 1990-99, printed matter

 • Ask