• Mieko Shiomi
  • Spatial Poem

  • Osaka Kikaku Center, Osaka, 1976
  • soft cover

  • Ask
  • Mieko Shiomi
  • Spatial Poem

  • Osaka Kikaku Center, Osaka, 1976
  • soft cover

  • Ask

subject: 1970-79, artist book