• Yukimasa Matsuda, Shutaro Mukai
 • the functions of circle and square

 • Ushiwakamaru, Tokyo, 1998
 • hardcover

 • subject: 1990-99, catalog

 • Ask
 • Yukimasa Matsuda, Shutaro Mukai
 • the functions of circle and square

 • Ushiwakamaru, Tokyo, 1998
 • hardcover

 • subject: 1990-99, catalog

 • Ask