• Yoji Kuri, Toshi Ichiyanagi, Yoko Ono
 • Yabunirami No Concert

 • Salon de Coo - Cartoon2, Tokyo, 1966
 • hard cover with flexi disc
 • edition 300

 • Ask
 • Yoji Kuri, Toshi Ichiyanagi, Yoko Ono
 • Yabunirami No Concert

 • Salon de Coo - Cartoon2, Tokyo, 1966
 • hard cover with flexi disc
 • edition 300

 • Ask

subject: 1960-69, artist book, sound