• Toshio Hara, Yuji Yamashita, Sen So'oku, Yuji Akimoto
 • Yoshihiro Suda

 • Gallery Koyanagi, Tokyo, 2010
 • hard cover
 • edition 1000
  design : Rie Shimoda

 • Ask
 • Toshio Hara, Yuji Yamashita, Sen So'oku, Yuji Akimoto
 • Yoshihiro Suda

 • Gallery Koyanagi, Tokyo, 2010
 • hard cover
 • edition 1000
  design : Rie Shimoda

 • Ask

subject: 2010-19, catalog