• Yoji Kuri
  • The Room

  • Salon de Coo - Cartoon6, Tokyo, 1967
  • staple bound

  • Ask
  • Yoji Kuri
  • The Room

  • Salon de Coo - Cartoon6, Tokyo, 1967
  • staple bound

  • Ask

subject: 1960-69, artist book