Book Title
Group “Genshoku” and Ishiko Junzo 1966-1971
Author
Shoko Kawatani

Description

Book Title
re “Gen-Shoku”
Author
Shoji Iida, Noi Sawaragi, Katsuji Niwa , Kenji Kajiya, Shoko Kawatani

Description

Book Title
Between Man and Matter Tokyo Biennale 1970
Author
Yusuke Nakahara

Description